Eyes of the World Quintana °9 juli 2017

Gezondheidstesten

HD   A

ED left 0 / ED right 0

Combibreed BC DNAtest : heuplaxiteit 1 en 2 drager

                                       HUU, TNS, NCL, IGS, DM, CEA, MH, MDR1, PLL vrij/clear

Animal Genetics goiniodysgenesis and glaucoma n/n

ECVO oogonderzoek jaarlijks clear/vrij

Certificaat Conformiteit aan de Rasstandaard behaald op 23.03.2019

Stamboom