Qasr Van 't Hof van Mira °29 oktober 2017

Gezondheidstesten

HD   A

Combibreed BC DNAtest volledig vrij/clear : heuplaxiteit 1 en 2, HUU, TNS, NCL, IGS, DM, CEA,

MH, MDR1, PLL

Animal Genetics goniodysgenesis and glaucoma n/n

ECVO oogonderzoek jaarlijks clear/vrij

Certificaat Conformiteit aan de Rasstandaard werd behaald op 23.03.2019

Stamboom