Over ons / About us

Ik ben Bruno Messiaen en woon te Avelgem waar de kennel Van 't Hof Van Mira is gevestigd.

Het is allemaal begonnen in 2004 met Des Of Maranns Home, een blue merle teefje. Met dit teefje ben ik gestart in de gehoorzaamheid.

In 2007 behaalde ze op De Beker Van België de 6de plaats met 95/100.

Flor Van De Bordersberg van Jos Sterckx kwam erbij in 2007. Met deze reu heb ik in 2010 De Beker Van België gespeeld.

In 2008 kwam er 'H-Wendy' bij, roepnaam 'H'ke'. Met haar ben ik  gestart met showen.

Een 1ste nestje kwam er in 2011, uit de combinatie met Bayshore Avatar Tobiano, met 4 prachtige pups, 3 reutjes en 1 teefje. Kaypo, onze latere kampioen in show, komt uit dit nestje.

                            Zo werd de kennel VAN 'T HOF VAN MIRA geboren ...

Het 2de nest is er gekomen in 2013 uit dezelfde combinatie met H-Wendy  x Bayshore Avatar Tobiano. Uit dit nestje zijn 6 pups geboren, 2 reuen en 4 teven.

Man in Black Van 't Hof Van Mira  'Myrco' uit dit nestje bleef ook.

In 2013 breidde de kennel nog verder uit met Malaika.

Augustus 2016 startte ik samen met Ingrid  een nieuw hoofdstuk om de kennel verder uit te bouwen. 

Key to Joy That's The One 'Kayou' en Nubian Rhythm That's The One 'Nubi' kwamen met haar mee.

2017 was een 'vruchtbaar' jaar en er werd hard gewerkt aan de uitbreiding van VAN 'T HOF VAN MIRA.

Uit de combinatie Nubi & Oomie Van 't Hof van Mira (2 teefjes & 5 reutjes) in maart kregen we  Cavabox Queenie of Mira's Roses 'Queenie' erbij en in juli 2017 werd Eyes of the World Quintana 'Arya', ons vijfde meisje geboren.

Eind oktober van datzelfde jaar planden we ons eerste gezamenlijke nestje met Malaika & Nubi (2 teefjes & 2 reutjes) en daarvan bleef onze lieve knuffelbeer Qasr Van 't Hof van Mira.

Na een belofte, gemaakt in 2016, die me nauw aan het hart ligt, vond totaal onverwacht in augustus 2018 Pati Van 't Hof van Mira bij ons haar nieuwe thuis na het plotse heengaan van haar baasje Yvette Coppejans. Yvettes toewijding en gedrevenheid inspireerden me om met Pati terug aan de slag te gaan in de gehoorzaamheid P1 en ik kijk er naar uit om in P2 met haar verder te werken.

Eind April 2019 bleef Silk Sombra Van 't Hof van Mira 'Sya' uit de combinatie van Kaypo & Queenie en half december kwam onze jongste spruit erbij Samos Van 't Hof van Mira 'Moss' een zoon van Malaika.

 


 

I'm Bruno Messiaen, I live in Avelgem where I have my kennel; Van 't Hof Van Mira. 

It all began in 2004 with Des Of Marrans Home, a blue merle girl. With her i started obedience.

In 2007 she got a 6th place when she played for 'The Belgian Cup', she got 95/100 points.

Flor Van De Bordersberg (breeder Jos Sterckx) came to live with me in 2007. With this boy i also competed for 'The Belgian Cup' in 2010.

In 2008 I started with H-Wendy  'H'ke' in the Showworld.

A first Litter came in 2011. H'ke was mated to Bayshore Avatar Tobiano. she gave me 4 lovely Puppy's, 3 males en 1 female. Kaypo, our Champion in Show is one of them.

This is how my Kennel  'VAN 'T HOF VAN MIRA' was born ...

The second Litter was born in 2013 from the same Combination, H-Wendy x Bayshore Avatar Tobiano. In this Litter there were 6 Puppy's, 2 Males and 4 Females.

  Man In Black Van 't Hof Van Mira 'Myrco' stayed with me.

Also in 2013 the Group was extended with a lovely Girl  Malaika.

August 2016 I started, together with Ingrid the further Development of the kennel.

Key to Joy That's The One 'Kayou' and Nubian Rhythm That's The One 'Nubi' came with her.

2017 was a 'fruitful' Year with a lot of hard Work.

Out of the Combination Nubi & Oomie Van ' t Hof van Mira (2 Females & 5 Males) in March Cavabox Queenie of Mira's Roses 'Queenie' came to live with us and in July 2017 Eyes of the World Quintana 'Arya' (our fifth Girl) was born.

End of October we planned our first joint Litter with Malaika & Nubi (2 Females & 2 Males) and we kept our sweet Boy Qasr Van 't Hof van Mira.

After a Promise made in 2016, which is me closely to the Heart, Pati Van ' t Hof van Mira found her new Home with us as her Owner Yvette Coppejans suddenly passed away in August 2018. Yvettes Dedication and Passion inspired me to start again with Pati in Obedience P 1 and I'm looking forward to continue in P2.

End of April 2019 Silk Sombra Van 't Hof van Mira 'Sya' joined the Group. She was born out of Kaypo & Queenie and in December Samos Van 't Hof van Mira 'Moss' a Son of Malaika stayed with us.